Veiligheid van personeel op de werkvloer

Het complete traject van start tot finish om een werkvloer veilig te maken / houden en opzetten. Inclusief het inrichten volgens 5S methodiek. Nauwe samenwerking met vd Putten uit Boom


AEO & Customs compliance

AEO certificering en onderhoud
Van certificaat naar vergunning
C-sum, Domiciliering aanvraag, implementatie en onderhoud

TAPA & Riskmanagement

Tapa TSR en FSR opzet, onderhoud en vertaling naar de praktijk
Bewustwording, focus op beheersing risico’s en preventief handelen
RIE, Arbo en Veiligheid

Overige adviesdiensten van bedrijfsadvies paco