REFERENTIES

Lees hier wat anderen vinden van de samenwerking
met Bedrijfsadvies PACO & Patrick de Potter.

Wij werken al een aantal jaren samen met Patrick de Potter. Patrick is een verbinder en is in staat om complexe uitdagingen op een pragmatische manier op te pakken.

Patrick heeft door zijn (internationale) werkervaring veel kennis en ervaring opgedaan, o.a. op gebied van security, safety en managen organisaties. Dit zorgt ervoor dat hij zaken snel herkent en hij is in staat om dit bij de vragende partij helder te communiceren en aan te geven welke oplossingen er mogelijk kunnen zijn.

Als trainer is Patrick goed in staat om contact met de deelnemers te krijgen en om de kennis op een duidelijke (maar toch ontspannen) manier over te brengen.


Patrick houdt zich aan zijn afspraken en dit zorgt voor een prettige en heldere manier van samenwerken.


Stephan Leuvenink
DGA ’t WEB Opleidingen en Adviezen.

Ik heb met Patrick zeer intensief samengewerkt en heb hem leren kennen als iemand die in elke situatie, of het binnen een groot of klein bedrijf is, als een ondernemer denkt en handelt.

Een QHSSE expert met een zeer goed gevoel voor de werkvloer en de business. Hij zoekt continu naar verbeteringen en schuwt het benoemen en veranderen van oude processen niet.

Bovenal, een man die vasthoudt aan een lange termijn visie.


Guido Broek
Managing Consultant, of, Business Unit Director Milgro

Sinds 2015 werken Patrick en ik aan het oplossen van een specifiek compliance probleem voor batterijen en accu’s in Europa waarbij tevens het circulair denken als rode draad wordt meegenomen.


Onze samenwerking heeft vanaf het eerste begin in het teken gestaan van vertrouwen, het gaan voor hetzelfde doel en wederkerigheid. Dat maakt dat we ondanks de vele uitdagingen die inmiddels ons pad hebben gekruist telkens weer snel tot passende resultaten konden komen.

Het samenwerken met Patrick ervaar ik als zeer plezierig omdat hij eerlijk, oprecht en duidelijk is en een mentaliteit heeft van “niet kletsen maar poetsen”, zonder daarbij het menselijk aspect uit het oog te verliezen.


Jan Bartels
Directeur Stibat Services

Langs deze weg willen wij Patrick de Potter als mens (efficiënt en creatief) maar ook als verbeteraar van organisatie onze welgemeende complimenten overbrengen voor de zeer vakkundige, resultaat gerichte, geduldige en plezierige wijze van samenwerken met ons bedrijf.

Zijn kennis, gecombineerd met zijn praktijkervaring en vertrouwen, stelde hem in staat, sneller dan andere, in te spelen op onze organisatie waardoor wij als bedrijf een snelle groei konden realiseren en dat ook nog steeds doen.

Patrick voerde een gezonde druk uit op ons bedrijf en zorgde voor een steeds verder fine-tuning van de processen op gebied van arbeidsveiligheid tot op internationaal niveau.

Gerard Snijders
Directeur AOC Snijders

Als Safety Expert bij Vandeputte ben ik in september 2013 in contact gekomen met Patrick de Potter.
Patrick stond meteen open voor een kennismaking en tijdens de eerste bijzondere meeting hadden we meteen een klik.

We begrepen elkaar, Patrick zocht een partner welke hem op het gebied van veiligheid, gedrag, advisering en productie en levering van PPE kon ondersteunen. De kracht van Patrick is dat hij telkens terug gaat naar de basis en te allen tijde overzicht blijft houden over het totale project of issue en legt vertrouwen neer bij de partners waar hij mee samenwerkt.

Los van bovenstaande, is Patrick een fijne en plezierige kerel in de omgang, zal altijd blijven opvolgen en contact onderhouden, ook wanneer de partner dit van hem vraagt.

Voor mij als Safety Expert zijn de volgende waarden het belangrijkst; Na vier jaar zien we elke issue als een nieuw project welke we oppakken met hetzelfde enthousiasme alsof we elkaar gisteren voor het eerst zagen. En daarnaast de bereikbaarheid, waar er iets is, neem ik contact op een Patrick zal altijd zeer snel reageren, op elke vraag of issue. In dit partnership is gebleken dat we samen de veiligheid kunnen verhogen voor medewerkers in het veld!

Dimitri Brekelmans
Safety Expert Vandeputte

 

De heer Patrick de Potter van Bedrijfsadviesbureau Potter is in september 2010 door mij ingehuurd om mij te assisteren bij een sanering van een van onze vestigingen in het zuiden van het land.

Na zorgvuldig onderzoek en marktverkenninbg werd ik geïnformeerd dat een sanering geen oplossing zou bieden.
In een periode van 4 maanden heeft de heer de Potter met overzicht hebben/houden, heldere communicatie en daadkrachtig optreden mijn vestiging gereed gemaakt om te worden overgedragen aan een derde partij.

Door zijn rustig handelen met de vakbonden, derde partijen en het personeel alsmede mijn co-partners heb ik de vestiging kunnen overdragen zonder gedwongen ontslagen of stakingen.

Dit was voor mij uitermate belangrijk.
De heer de Potter heeft de opdracht naar tevredenheid uitgevoerd.

R.F. Gillet
Directeur SF Benelux BV

Since working with Patrick in 2013 I have found him to be a highly professional, dedicated and passionate person. Patrick balances these qualities with fairness and a willingness to listen, providing a platform for a partnership driven working environment.

Patrick broad skillset ensures that he is technically capable to provide support at all levels within an organisation. Being able to deliver complex system design in simple terms, Patrick ensures that all stakeholder are “on-board” with proposed solutions.

Working in diverse teams Patrick’s personality provides a fantastic platform for staff to shine, through empowerment and support teams are confident to develop their skills safe in the knowledge that they have an experienced leader to support them.

Paul Speariett
Director Orion, owner Digital-Forge